Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија
Бидете место каде што луѓето сакаат да работат
ИНКЛУЗИВНОСТ

Спроведуваме инклузивни активности кои градат мостови на заеднички интереси, почитувајќи ги нашите разлики.

ЕКСПЕРТИЗА

Како експерти, секогаш гледаме нов начин напред и сите придонесуваме кон вредноста на организацијата.

ИНОВАЦИЈА

Ја охрабруваме креативноста на нашиот тим, правејќи ја иновацијата  движечка сила на нашиот бизнис.

mk_MKMK