Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија

 

 

 

 

 

 

НИЕ ГИ ПОДОБРУВАМЕ ВАШИТЕ МОЖНОСТИ

Нашата Визија

Де Мано е основана во 2009 година како консултантска компанија за човечки ресурси со седиште во Скопје. Нашата примарна улога е идентификување на потребите, развивање на акционен план и олеснување на промените поврзани со човечките ресурси, со цел да ја осигураме успешноста на  бизнисот и да го зајакнеме социјалниот сектор.

Ние сме подеднакво фокусирани на зацврстување на бизнисот и на заедницата.

ИНКЛУЗИВНОСТ

Спроведуваме инклузивни активности кои градат мостови на заеднички интереси, почитувајќи ги нашите разлики.

ЕКСПЕРТИЗА

Како експерти, секогаш гледаме нов начин напред и сите придонесуваме кон вредноста на организацијата.

ИНОВАЦИЈА

Ја охрабруваме креативноста на нашиот тим, правејќи ја иновацијата е движечка сила на нашиот бизнис.

mk_MKMK